Poslovna zona - Vaš provjeren partner

Dobro došli na internet stranice Poslovne zone Banja Luka!

Na ovim stranicama se možete upoznati sa osnovnom djelatnošću Poslovne zone i, eventualno, izraziti interes za poslovanja sa nama.

Pozivamo Vas na saradnju!

Izdaje se skladišni prostor

Izdaje se skladišni prostor površine 337m2, u poslovnom objektu br.1 na k.č.1085/89 KO.Vrbanja 2, u krugu Poslovne zone. Prostor ima obezbjeđenu utovarno-istovarnu rampu, koja je prilagođena visini kamiona, kao i prilaz i parking za putnička vozila.

Kontakt tel. 051/450-164

Lokacijski uslovi

Prostor Poslovne zone zauzima središnju poziciju prostora istočne radne zone koji je dokumentima prostornog planiranja (Urbanistički plan Grada Banja Luka i Regulacioni plan privrednog kompleksa) predviđen za razvoj industrijske i preduzetničke djelatnosti.

Južnu granicu kompleksa čini primarna gradska saobraćajnica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića sa svojim produžetkom do spoja sa magistralnom saobraćajnicom za Doboj.
Sa zapadne strane kompleks omeđuje rijeka Vrbas sa svojim zaštitnim pojasom, a sjevernu granicu obrazuje rijeka Vrbanja.

Poslovna zona se nalazi u putnom prstenu koji čine glavne gradske saobraćajnice, koje su ujedno dionice, ogranci ili veze, magistralnih puteva.

Putni pristup Poslovnoj zoni sa južne strane odvija se produžetkom Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulicom Veljka Mlađenovića.
Sa zapadne strane Zoni se pristupa Istočnim tranzitom i Bulevarom vojvode Živojina Mišića, a sa sjeverne strane produžetkom Ulice Pilanska.

Željeznički pristup lokaciji predviđen je sa željezničke stanice Vrbanja, koja predstavlja kontaktnu tačku Poslovne zone sa željezničkom prugom Sunja-Doboj, te direktnu vezu sa zemljama Jugoistočne Evrope.

contact Poslovna zona Banja Luka
Veljka Mlađenovića bb : 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 450 104 : Fax: +387 51 450 137
e-mail: info@poslovnazona.biz